top of page
logo copia.png
ENTITAT LAICA I PROGRESSISTA PER A L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE D'INFANTS I JOVES
Qui som

L’Esplai Farfalla és una entitat laica i progressista fonamentada en l’educació en el lleure on infants, joves i famílies aprenem, ens divertim, participem i creixem a través del joc i la convivència. Aquest neix l'any 2012 i constitueix un punt més a la comunitat d’esplais de Terrassa, ubicant-se al districte 6 (barri de Sant Llorenç).

 

La nostra finalitat és oferir una alternativa d’oci per a infants, joves i famílies, amb uns objectius pedagògics i un compromís social. El projecte està recolzat sobre les bases de cooperació i cohesió entre tots els agents i entitats de l’entorn, per a l’enriquiment de tots i totes.

QUI SOM

L'esplai ofereix una gran varietat d'activitats per a totes les edats: jocs, tallers, gimcanes, excursions, festes, sortides de dos dies, trobades amb altres esplais, colònies, campaments i molt més.

Els infants són els protagonistes i per aquest motiu cada trimestre, motivats pels seus interessos i curiositats, triaran un tema que constituirà el centre d'interès. El centre d'interès és una petita història que sovint és representada per diversos personatges que la fan dinàmica i propera; aquesta actua com a fil conductor de totes les activitats, relacionant-les entre si i donant un sentit i una continuïtat en el temps.

QUÈ FEM

L'Esplai Farfalla compta amb un ideari i un projecte educatiu obert a tothom, on s'estableixen els ideals i la metodologia educativa. En aquests documents es concreten unes bases d’actuació, uns objectius i uns criteris de valoració, així com una metodologia basada en la pedagogia de l’Escola Nova.  L’entitat fonamenta el seu projecte en uns valors i ideals (de caràcter personal i social) que engloben aspectes com la ciutadania activa, el medi ambient i el desenvolupament de la personalitat, entre d’altres.

COM HO FEM

Idear i objectius

IDEARI I OBJECTIUS

Educació integral 

Educació per a la ciutadanía global

Educació per a la interculturalitat

Educació per a la inclusió

Educació per a la participació i l'assemblearisme

Educació per a la salut

Educació ambiental

bottom of page